پروژه اصول طراحي پست هاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه آن ها به همراه مطالعه موردی پست تاکستان

اصول طراحي پست هاي فشار قوي,پایان نامه اصول طراحي پست هاي فشار قوي,تحقیق اصول طراحي پست هاي فشار قوي,جزوه طراحی پست هاي فشار قوي,دانلود جزوه طراحی پست هاي فشار قوي,کتاب طراحی پست هاي فشار قوي,مقاله اصول طراحي پست هاي فشار قوي
دانلود پروژه اصول طراحي پست هاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه آن ها به همراه مطالعه موردی پست تاکستان

دانلود فایل

دانلود پروژه با موضوع اصول طراحي پست هاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه آن ها به همراه مطالعه موردی پست تاکستان،در قالب word و در 252 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مقدمه   1        1-1-مقدمه    22-1-تعاريف و اصطلاحات    7فصل دوم: اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه   101-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي    112-2-انواع طراحيها    143-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست    151-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري    152-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست    173-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي    174-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست    185-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني    196-3-2-ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري    197-3-2-ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه    208-3-2-ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري    219-3-2-ارتباط بهينگي و ايمني    2310-3-2-ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست    24فصل سوم: انواع پستها  261-3-تقسيم بندي پستها بر اساس سطح ولتاژ    272-3-تقسيم بندي پستها بر اساس وظيفه اي كه در شبكه دارند    273-3-تقسيم بندي پستها از نظر نحوه نصب    281-3-3- انواع پستهاي باز    282-3-3-انواع پستهاي بسته    293-3-3-پستهاي تركيبي    294-3-3-پستهاي سيار    294-3-انواع پستها از نظر آرايش شينه بندي     291-4-3-مزايا و معايب آرايشهاي مختلف شينه بندي    311-1-4-3-شينه ساده    312-1-4-3-شينه اصلي و فرعي    323-1-4-3-شينه دوبل    344-1-4-3-شينه دوبل اصلي با شينه فرعي    355-1-4-3-شينه دوبل دوكليدي    366-1-4-3-شينه يك ونيم كليدي    367-1-4-3-شينه حلقوي    372-4-3- بررسي مقايسه اي براي انتخاب شينه بندي بهينه[9]    393-4-3-نگاه آماري به وضعيت شينه بندي هاي موجود در پست هاي 230و400كيلوولت ايران    434-4-3-آرايش پيشنهادي براي شينه بندي پستها    44فصل چهارم: انتخاب محل پست و جانمايي تجهيزات  451-4-انتخاب محل پست    462-4-جانمايي تجهيزات پست    491-2-4-تاثير نوع شينه ها و سكسيونرها در آرايش فيزيكي تجهيزات    522-2-4-ترتيب و نحوه نصب تجهيزات    543-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده هاي ارتباطي    55فصل پنجم: انتخاب تجهيزات پست  571-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت    582-1-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور قدرت    591-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت    602-2-1-5-سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتور    623-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور    644-2-1-5-توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور    645-2-1-5-ولتاژ نامي سيم پيچ    65        6-2-1-5-نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري    657-2-1-5-تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر    668-2-1-5-تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي    679-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها    6710-2-1-5-تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال    6811-2-1-5-ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن وسيم پيچ    6812-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه    6813-2-1-5-ميزان مجاز صدا    6914-2-1-5-مقادير جريانهاي اتصال كوتاه سيستم    6915-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور    7016-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف    702-5-انتخاب ترانسفورماتور جريان    701-2-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورجريان    712-2-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتورجريان    721-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجريان    722-2-2-5-حداكثر ولتاژ سيستم      733-2-2-5-سطوح عايقي    744-2-2-5-فاصله خزشي مقره    745-2-2-5-جريان نامي اوليه    746-2-2-5-جريان نامي ثانويه    757-2-2-5-نسبت تبديل    758-2-2-5-جريان نامي حرارتي كوتاه مدت    769-2-2-5-جريان نامي دايمي حرارتي    7610-2-2-5-محدوديت افزايش درجه حرارت    7611-2-2-5-ظرفيت نامي خروجي    7712-2-2-5-كلاس دقت    773-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ    801-3-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ    802-3-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور ولتاژ    811-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ    812-2-3-5-حداكثر ولتاژ سيستم      833-2-3-5-سطوح عايقي    844-2-3-5-فاصله خزشي مقره    845-2-3-5-ولتاژ نامي ثانويه    846-2-3-5-ضريب ولتاژ نامي [9]    857-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازني    868-2-3-5-محدوديت افزايش درجه حرارت    879-2-3-5-ظرفيت خروجي    8810-2-3-5-كلاس دقت[22]    884-5-انتخاب  ترانسفورماتور زمين- كمكي    891-4-5-اطلاعات مورد نياز جهت  ترانسفورماتورزمين-كمكي[14]    892-4-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور زمين-كمكي    901-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمين –كمكي    922-2-4-5-سيستم خنك كننده    923-2-4-5-ظرفيت نامي    924-2-4-5-مقدار نامي ولتاژ سيم پيچ ها    935-2-4-5-حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها    936-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9]    947-2-4-5-استقامت عايقي بوشينگ ها و ترمينال هاي فاز و نقطه صفر سيم پيچ اوليه    948-2-4-5-افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت    959-2-4-5-افزايش دماي مجاز    9510-2-4-5-تپ چنجر    9611-2-4-5-فاصله خزشي بوشينگها    9612-2-4-5-سطح صدا    9713-2-4-5-ترمينال بندي طرف اوليه وثانويه    975-5-انتخاب كليد قدرت    971-5-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه كليد قدرت    982-5-5-معيارهاي انتخاب بهينه كليد قدرت    1001-2-5-5-نوع كليد    1002-2-5-5-نوع مكانيسم قطع و وصل    1013-2-5-5-ولتاژ نامي    1044-2-5-5-سطوح عايقي نامي    1045-2-5-5-جريان نامي    1046-2-5-5-جريان نامي قطع اتصال كوتاه    1057-2-5-5-جريان نامي قطع شارژ خط    1068-2-5-5-جريان نامي قطع بار اندوكتيو    1069-2-5-5-ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم    10610-2-5-5-جريان نامي اتصال كوتاه وصل    10711-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه    10712-2-5-5-زمان قطع نامي    1076-5-سكسيونر و تيغه زمين    1081-6-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه سكسيونر    1092-6-5-معيارهاي انتخاب بهينه سكسيونر    1091-2-6-5-نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين    1092-2-6-5-نوع مكانيسم عملكرد    1103-2-6-5-ولتاژ نامي    1114-2-6-5-سطوح عايقي نامي    1125-2-6-5-جريان نامي (فقط براي سكسيونر)    1126-2-6-5-جريان نامي اتصال كوتاه    1127-2-6-5-جريان نامي وصل اتصال كوتاه(فقط براي تيغه هاي زمين)    1138-2-6-5-مدت زمان تحمل جريان اتصال كوتاه    1139-2-6-5-نيروي مكانيكي نامي ترمينالها    113فصل ششم : سيستمهاي حفاظتي پست   1141-6-سيستم زمين    1151-1-6-اطلاعات موردنياز براي طراحي سيستم زمين    116    2-1-6-آزمونهاي زمين پست    1183-1-6-موارد مهم در آزمونهاي سيستم زمين    1204-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهميت در طراحي بهينه سيستم زمين    1221-4-1-6-انتخاب هادي زمين و ميله هاي زمين    1222-4-1-6-اتصال تجهيزات به زمين     1223-4-1-6-محاسبه جريان اتصال كوتاه وحداكثرجريان شبكه زمين    1234-4-1-6-ولتاژانتقالي ونقاط خطرناك    1255-4-1-6-تداخل با كبلهاي مخابراتي و كنترل    1266-4-1-6-اتصال زمين سيستم تغذيه فشار ضعيف    126    5-1-6-نصب سيستم زمين    1266-1-6-روش قدم به قدم طراحي    1282-6-سيستم حفاظت از صاعقه    1361-2-6-سيستم حفاظت از صاعقه    1381-1-2-6-اطلاعات مورد نياز جهت طراحي سيستم حفاظت از صاعقه    1392-1-2-6-سيستم حفاظتي پست با استفاده از روش الكتريكي-هندسي[9]    1393-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست    1414-1-2-6-امپدانس موجي    1415-1-2-6-محاسبه جريان بحراني  وفاصله جذب بحراني S    141    6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هاديهاي حفاظتي    142    7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هايي كه در خارج از سطح محاط دو هادي حفاظتي فرود مي آيند    1448-1-2-6- استقامت مكانيكي وحرارتي هاديهاي حفاظتي و ميله هاي برقگير    147    2-2-6-برقگير و محل نصب آن    1481-2-2-6-انواع برقگير[18]    1482-2-2-6-مقايسه اجمالي بين برقگيرهاي ZnO و برقگيرهاي مرسوم    1503-2-2-6-محل نصب برقگير    150    3-6-سيستم حفاظتي و رله گذاري    1521-3-6-اصول اساسي در رله گذاري حفاظتي    1532-3-6-سيستمهاي حفاظتي معمول[9]    1533-3-6-معيارهاي طراحي بهينه سيستم حفاظت ورله گذاري    1601-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال    1612-3-3-6-حفاظت شينه    1653-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور    167 فصل هفتم: نمونه طراحي  1721-7-مشخصات مفروض براي پست    1732-7-انتخاب تجهيزات    1743-7-طراحي سيستمهاي     1874-7-روش قدم به قدم طراحي جانمايي تجهيزات    190فصل هشتم: بهره برداري   1951-8-مشخصات فني پست مذكور    1962-8-طريقه بهره برداري    1993-8-دستورالعمل عملياتي و و بهره برداري پست هاي انتقال و فوق توزيع    2024-8-دستورالعمل بازديد اپراتور از برخي از تجهيزات پست    2145-8-قواعد اساسي ايمني    215پيوستها  217پيوست 1:سيستم آلارمهاي حفاظتي    218پيوست 2: نقشه هاي سيستم هاي حفاظتي و ارتينگ و …    226

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
اصول طراحي پست هاي فشار قوي تحقیق اصول طراحي پست هاي فشار قوي مقاله اصول طراحي پست هاي فشار قوي پایان نامه اصول طراحي پست هاي فشار قوي جزوه طراحی پست هاي فشار قوي کتاب طراحی پست هاي فشار قوي دانلود جزوه طراحی پست هاي فشار قوي

 • پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)

  انواع تولید مثل,اهمیت تولید مثل,پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی,تعریف تولید مثل,تولید مثل جنسی در جانوران,تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار,تولید مثل در انسان,دانلود پاورپوینت علوم تجر,علوم تجربی سوم راهنمایی,علوم تجربی سوم راهنمایی تولید مثل دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی…

 • پاورپوینت ماشین آتوود

  آتوود,اسلاید,پاورپوینت,فیزیک,ماشین دانلود پاورپوینت ماشین آتوود دانلود فایل پاورپوینت ماشین آتوود زیبا و کاربردی در 14 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت ماشین آتوود فیزیک اسلاید

 • تحقیق رابطه سواد مالی و اقتصادی و موفقیت مدیران سازمان ها

  تحقیق رابطه سواد مالی و اقتصادی و موفقیت مدیران سازمان ها رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع رابطه سواد مالی و اقتصادی و موفقیت مدیران سازمان ها،در قالب word و در 79 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهابعاد اصلی سواد…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان بندر لنگه

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بندر لنگه,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی,شیپ فایل سازندهای شهرستان بندر لنگه,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان بندر لنگه,نقشه زمین شناسی شهرستان بندر لنگه,نقشه سازندهای شهرستان بندر لنگه,نقشه لیتولوژی شهرستان بندر لنگه دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان بندر…

 • پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر

  پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر راهنمای تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه نوزاد با شير مادر ،در قالب ppt و در 90 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ارزش غذايي متناسب…

 • پاورپوینت معماری

  پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری اسلامی,پاورپوینت معماری کامپیوتر,تحقیق در مورد معماری,تحقیق معماری,تحقیق معماری اسلامی,تحقیق معماری پایدار,دانلود تحقیق معماری,دانلود تحقیق معماری اسلامی,دانلود تحقیق معماری پایدار,مقاله در مورد معماری دانلود پاورپوینت معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد معماری،در قالب ppt و در 22…

 • پاورپوینت آنتروپومتری

  آنتروپومتری,پاورپوینت آنتروپومتری,پاورپوینت پیکرشناسی,پایان نامه آنتروپومتری,پایان نامه پیکرشناسی,پیکرشن,تحقیق آنتروپومتری,تحقیق پیکرشناسی,دانش پیکرشناسی,دانش پیکرشناسی ورزشی,کاربردهای آنتروپومتری,کیت آنتروپومتری,مزایای استعداد یابی ورزشی دانلود پاورپوینت آنتروپومتری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آنتروپومتری،در قالب ppt و در 104 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:دانش پیکرشناسیکاربردهای آنتروپومتریدانش پیکرشناسی ورزشیمزایای استعداد یابی…

 • تحقیق مرور اجمالي مطالعه

  تحقیق مرور اجمالي مطالعه تحقیق مرور اجمالي مطالعه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مرور اجمالي مطالعهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18بخشی از متن تحقیق:بررسی  مرور اجمالي مطالعهاگر مرور اجمالي مطالعه را يك روز بعد و مجدداً…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش

  ترجمه مقاله توسعه ورزش,ترجمه مقاله رسانه های گروهی,ترجمه مقاله ورزش,دانلود مقاله ترجمه شده توسعه ورزش,دانلود مقاله ترجمه شده نقش رسانه‌ های گروهی,مقاله ترجمه شده توسعه ورزش,مقاله ترجمه شده نقش رسانه‌ های گروهی,مقاله ترجمه شده ورزش دانلود مقاله ترجمه شده با…

 • پاورپوینت سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

  انواع سند,پاورپوینت سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي,تعريف سند,سيستم مديريت اسناد,سيستم مديريت محتوا,مزاياي استفاده از سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي پاورپوینت سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان:پاورپوینت سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكيقالب…

 • پژوهش مسئوليت اجتماعی شرکت ها

  پژوهش مسئوليت اجتماعی شرکت ها رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مسئوليت اجتماعی شرکت ها،در قالب doc و در 73 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:بخش اول : مسئوليت اجتماعی2-1مقدمه:چون سازمان ها جزئی از جامعه می باشند و اثر…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان کاربرد تکنیک های داده کاوی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد

  ترجمه مقاله تکنیک های داده کاوی,ترجمه مقاله شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد,ترجمه مقاله کاربرد تکنیک های داده کاوی,تکنیک های داده کاوی,شاخص های کلیدی عملکرد,شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد,کاربرد تکنیک های داده کاوی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان کاربرد تکنیک…

 • تحقیق تاثیر رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

  اهمیت فروش,بازرگاني,پایان نامه,پروژه,تاثیر مدیر بازرگانی در فروش,تاثیر مهارت مذاکره,تحقیق,فروش شركت,مديران,مدیر,مدیریت,مقاله,مهارت مذاكره,وظایف مدیر بازارگانی تحقیق تاثیر رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تاثیر رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش…

 • پرسش نامه معنویت در محیط کار

  پرسش نامه معنویت,پرسش نامه معنویت در کار,پرسش نامه معنویت در محیط کار,پرسشنامه معنویت,پرسشنامه معنویت در کار,پرسشنامه معنویت در محیط کار,دانلود پر,دانلود پرسش نامه معنویت,دانلود پرسش نامه معنویت در محیط کار,دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار دانلود پرسش نامه معنویت در…

 • جدیدترین نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه 3 آزمون های فنی و حرفه ای

  دانلود نمونه سوال کارگر بنای سفت کار درجه 3,نمونه سوال کارگر بنای سفت کار درجه 3,نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه 3 آزمون های فنی و حرفه ای,نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه 3 فنی حرفه ای دانلود…

 • تحقیق سيستم بادبندي واگرا

  تحقیق سيستم بادبندي واگرا تحقیق سيستم بادبندي واگرا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  سيستم بادبندي واگرا،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سيستم بادبندي واگرا، يك نوع سيست مناسب سازه‌اي براي مقابله با نيروهاي…

 • تحقیق ناتواني هاي بيان نوشتاري (اختلال در جمله نويسي و انشاء)

  اختلال,انشا,بیان نوشتاری,جمله نویسی,ناتوانی تحقیق ناتواني هاي بيان نوشتاري (اختلال در جمله نويسي و انشاء) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ناتواني هاي بيان نوشتاري (اختلال در جمله نويسي و انشاء)،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتارمقدمهبيان…

 • پاورپوینت اخلاق مديريت

  اخلاق چیست,اخلاق مديريت چيست,اقتصاد واخلاق مديريتي,پاورپوینت اخلاق مديريت,تجزيه و تحليل مسائل اخلاقي در مديريت,علل تخلفات اداري,قانون و اخلاق مدیریت,ويژگيهای مسائل اخلاقی در هدايت پاورپوینت اخلاق مديريت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت اخلاق مديريت       قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21فهرست…

 • تحقیق مرکز علمی- پژوهشی کودکان (پژوهش سرای دانش آموزی)

  پایان نامه پیرامون مرکز علمی,پروژه مرکز علمی,پژوهشی کودکان,تحقیق در مورد مرکز علمی,تحقیق روانشن,تحقیق مرکز علمی,دانلود تحقیق مرکز علمی,مقاله مرکز علمی تحقیق مرکز علمی- پژوهشی کودکان (پژوهش سرای دانش آموزی) رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:فصل اول: مطالعات پایه     فصل دوم:…

 • پاورپوینت انواع اتصالات و حالت هاي صحيح جوشكاري در حالت هاي تخت، سربالا و سقفي

  انواع اتصالات جوشکاری,انواع جوش,انواع جوشکاری,پاورپوینت جوشكاري,پایان نامه جوشكاري,تحقیق جوشكاري,جوش سقفی,جوشکاری,جوشکاری سربالا,حالت هاي صحيح جوشكاري,حالت های جوشكاري,حالتهای جوشکاری,روشهای جوشكاري,مقاله جوشكاري دانلود پاورپوینت انواع اتصالات و حالت هاي صحيح جوشكاري در حالت هاي تخت، سربالا و سقفي دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت نوسان سازها

  تشدید کننده ها,معيار نوسان,نوسان,نوسان ساز فیدبکی,نوسان ساز کریستالی پاورپوینت نوسان سازها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع نوسان سازها،در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعيار نوساننوسان سازهاي فيدبكينوسان سازهاي كريستالينوسان ساز مقاومت منفيتشديدكننده هانتيجه گيري   نوسان…

 • تحقیق كارخانه آجرپزي

  تحقیق كارخانه آجرپزي رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : كارخانه آجرپزي قالبندی : فایل word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 8بخشی از متن تحقیق : فهرست مطالب  1- پروانه ساخت بهره برداري و محيط زيست 2- بودجه…

 • پاورپوینت تحلیل گفتمان

  پاورپوینت تحلیل گفتمان پاورپوینت تحلیل گفتمان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل گفتمان،در  قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:گفتمان چیست؟گفتمان از دید فوکو نظریه ربطی گفتمان هدف تشکیل گفتمانشرایط تشکیل گفتمانرابطه گفتمان و قدرترابطه…

 • تحقیق آشنائي با گيت هاي منطقي

  الکترونیک,تحقیق,تصویربرداری,دیجیتال,گیت,منطقی تحقیق آشنائي با گيت هاي منطقي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنائي با گيت هاي منطقي،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:گيت ها از اجزا تشكيل دهنده يك سيستم ديجيتالي محسوب مي…

 • پاورپوینت تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی

  پاورپوینت تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی شوک تقاضا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعريف…

 • طرح توجیهی شركت كامپيوتری

  امکان سنجی شركت كامپيوتری,برآورد هزینه شركت كامپيوتری,تاسیس شركت ک,دانلود طرح توجیهی شركت كامپيوتری,طرح توجیهی پیرامون شركت كامپيوتری,طرح توجیهی شركت كامپيوتری,طرح کارآفرینی شركت كامپيوتری,طرح کسب و کار شركت كامپيوتری,کارآفرینی شركت كامپيوتری دانلود طرح توجیهی شركت كامپيوتری دانلود فایل این طرح توجیهی…

 • تحقیق آفرينش زن در قرآن و اديان الهى

  تحقیق آفرينش زن در قرآن و اديان الهى آفرينش زن در قرآن و اديان الهى رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آفرينش زن در قرآن و اديان الهىقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 9بخشی از متن تحقیق:زن در…

 • پاورپوینت فرضیه بازار کارا

  آشنایی با فرضیه بازار کارا,انواع فرضیه بازار کارا,پاورپوینت فرضیه بازار کارا,پایان نامه فرضیه بازار کارا,تحقیق فرضیه بازار کارا,فرضیه بازار کارا,فرضیه بازار کارا چیست,فرضیه بازار کارا در حسابداری,فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری,مقاله فرضیه بازار کارا دانلود پاورپوینت فرضیه بازار کارا…

 • کار تحقیقی در مورد شكنجه و مجازات آن

  پایان نامه پیرامون شكنجه و مجازات,پروژه شكنجه و مجازات,تحقیق در مورد شكنجه و مجازات,تحقیق شكنجه و مجازات,حقوق جزایی,دانلود تحقیق شكنجه و مجازات,کار تحقیقی شكنجه و مجازات,مقاله شكنجه و مجازات کار تحقیقی در مورد شكنجه و مجازات آن رفتن به سایت…

 • تحقیق حق و عدالت اجتماعی

  پایان نامه پیرامون حق و عدالت,پروژه حق و عدالت,تحقیق حق و عدالت,تحقیق در مورد حق و عدالت,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی حق و عدالت,دانلود تحقیق حق و عدالت,مقاله حق و عدالت تحقیق حق و عدالت اجتماعی رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • پاورپوینت دلایل گرایش به خرافات

  پاورپوینت دلایل گرایش به خرافات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع دلایل گرایش به خرافات،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انواع خرافاتنظریه یادگیری اسکینرنظریه یادگیری اجتماعی و همرنگی اجتماعینظریه سطوح گوناگون شخصیت انساننظریه فروید نظریه فرافکنیو…

 • تحقیق غدير از ديدگاه اهل سنت

  تحقیق غدير از ديدگاه اهل سنت تحقیق غدير از ديدگاه اهل سنت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  غدير از ديدگاه اهل سنت،در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيش گفتارفصل اول : داستان غديرعيدغديرغدير خم و....  …

 • پاورپوینت روپوش های سربی رادیوبیولوژی و حفاظت

  پاورپوینت روپوش های سربی رادیوبیولوژی و حفاظت روپوش های سربی رادیوبیولوژی و حفاظت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع روپوش های سربی رادیوبیولوژی و حفاظت،در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:حفاظحفاظ متشکل از…

 • پاورپوینت همبستگی و رگرسیون (Correlation and Regression)

  تفسیر ضریب همبستگی,خطای استاندارد برآورد,شرایط صحت رگرسیون,ضریب همبستگی و رگرسیون,معادله همبستگی و رگرسیون,نمودار معادله رگرسیون,همبستگی خطی مثبت,همبستگی و رگرسیون در spss,همبستگی و رگرسیون در آمار دانلود پاورپوینت همبستگی و رگرسیون (Correlation and Regression) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع همبستگی…

 • گزارش كارآموزي در تعميرگاه مكانيكي شما

  خرید گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مجاز,دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مجاز,کارآموزی,کاراموزی مکانیکی,کاراموزی مکانیکی مجاز,گزار,گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مجاز مکانیکی,گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مکانیکی,گزارش کارورزی مکانیکی,مکانیکی دانلود گزارش كارآموزي در تعميرگاه مكانيكي شما دانلود فایل دانلود گزارش كارآموزي در تعميرگاه مكانيكي…